Kanjertraining is een methode dat staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.  Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren door middel van verhalen en/of oefeningen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.  

Vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect zijn punten die terugkomen in de visie van Kindcentrum de Wissel. Ook vinden wij het belangrijk om nauw samen te werken met de ouders.

Hoe zien we dit terug in het Kindcentrum:

– Alle medewerkers zijn op de hoogte van het werken met de kanjertraining en de kanjertaal.
– Alle partners zorgen 1 x per jaar voor een opfris cursus/ bijeenkomst over de kanjertraining.
– Alle partners maken gebruik van de kanjerposter gedrag/ regels. Deze posters zijn zichtbaar op de verschillende locaties.
– We spreken allemaal de Kanjertaal.
– Het kind staat centraal, het herkennen en erkennen van emoties bij zichzelf en anderen om ze zo bewust te maken van hun eigen gedrag.
– Bij grensoverschrijdend gedrag, waarbij er altijd eerst goed wordt gekeken naar de situatie, krijgen kinderen 2x een waarschuwing en daarna een time-out om rustig na te kunnen denken over het gedrag.
– Kinderen krijgen altijd de kans om te praten over het gedrag. Er wordt altijd voor gekozen om de situatie met het kind na te bespreken, het kind de ruimte te geven om te vertellen over zijn/haar ervaring/beleving en er zelf als pm-er/leerkracht/leidster nog iets over te zeggen, vervolgens gezamenlijk positief af te ronden en te focussen op de toekomst, hoe verder.
– De samenwerking en communicatie met ouders dient laagdrempelig te zijn. De betrokkenheid wordt gestimuleerd; zowel positieve als negatieve berichten worden gedeeld. Als het lijntje met ouders kort is, is de ‘stap’ naar het praten over grensoverschrijdend gedrag minder groot.

Translate »