Binnen KC de Wissel begeleiden wij kinderen naar een belangrijke rol, eigenaarschap over hun leerproces. Wij bieden een veilig en vertrouwd klimaat waarbinnen het kind gezien wordt en zich kan ontwikkelen richting zelfverzekerdheid, zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Wij creëren gelijke kansen voor kinderen en respecteren de verscheidenheid van ieders achtergrond. We houden rekening met elkaars eigenheid en werken aan een klimaat van wederzijds respect. KC de Wissel werkt nauw samen met ouders en iedereen die met het kind in verbinding staat.

KC de Wissel, waar je gezien wordt!

Translate »